שימי גולדשטיין

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שימי גולשטיין – מנהל כספים