פרופ אריה אורנשטיין, ראש החדשנות של בית החולים תל השומר הצטרף לוועדת ההשקעות של טוגדר

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר