פרויקט רחוב 93 במנהטן קיבל היתר בנייה

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

בניין המגורים ברחוב 93 בצפון מנהטן, שגייס משקיעים דרך טוגדר לשותפות בבעלות עליו, קיבל את היתר הבנייה. ההיתר, מהווה אבן דרך משמעותית בהתקדמות הפרויקט ויציאתו אל הדרך ומעיד על התקדמות הפרויקט על פי לוחות הזמנים שתוכננו.
הבניין, שכולל 6 דירות, צפוי להיבנות ולהימכר עד אמצע 2021 – אז יוכלו המשקיעים ליהנות מהתשואה שתתקבל על השקעתם בפרויקט.