פטנט של חברת נובה סייט לטיפול בעין עצלה אושר בסין – החברה נמצאת בשלבים מתקדמים לרישום חברת בת במדינה

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר