עדכון לדיווח משקיעי טוגדר Together Unicorn Fund I

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר