סיילנסיד חתמה על 1 מיליון דולר ממשקיעים מובילים

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר