משקיעי טוגדר דיווח Referral-AI רבעון רביעי 2021

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר