משקיעי טוגדר דיווח Referral-AI לחודש אוגוסט 2020

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר