משקיעי טוגדר דיווח Nova-Sight לחודש אוגוסט 2020

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר