משקיעי טוגדר – דיווח CardiacSense לחודש יוני 2020

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר