מניית פלנטיר המוחזקת ע”י קרן חדי הקרן של טוגדר משלימה מהלך של 200% ממחיר החיתום

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר