מונגשת לכ-2.5 מיליון משתמשים: חברת “דרמה דיטקט” חתמה על הסכם שותפות עם שירותי הבריאות של מכבי

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר