חברת “סיטי טרנספורמר” השלימה סבב גיוס מוצלח ע”ס 10 מיליון שקלים בהובלת טוגדר

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר