חברת “דרמה דיטקט” קיבלה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי בארה”ב

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר