האלוף במילואים עוזי מוסקוביץ, לשעבר ראש מדור “תקשוב” בצה”ל ודירקטור ב”מגדל” הצטרף לוועדת ההשקעות של טוגדר

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר