דיווח פברואר 2020 –  UPnRIDE רכז

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר