דיווח פברואר 2020 – נובה סייט

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר