דיווח משקיעי Together Unicorn I

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר