דיווח משקיעים Referral-AI רבעון ראשון של 2022

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר