דיווח משקיעים Referral-AI מחצית ראשונה 2021

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר