משקיעי טוגדר דיווח Referral-AI לחודש אוקטובר 2020

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר