דיווח משקיעים Keepers סבב II לחודש מאי 2021

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר