דיווח משקיעים FINQ רבעון שני 2021

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר