דיווח משקיעים DermaDetect לחודש ספטמבר 2020

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר