דיווח משקיעים של מיזם Islington, London – מאי 2022

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר