דיווח משקיעי טוגדר ושותפות טוגדר-שור-טק נובמבר 2021

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר