דיווח משקיעים CardiacSense רכז סבב שני לחודש יוני 2020

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר