דיווח מהותי למשקיעים על חברת Bondit

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר