איך זה עובד?

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

עבור משקיעים

הרשמה לאתר Together ללא כל התחייבות וקבלת גישה מלאה ומעמיקה למגוון רב של חברות איכותיות.

בחינת החברות, סטטוס ההשקעה, והחומרים המפורטים המצורפים.

בחירת החברה בה תרצו להשקיע.

החלטה על סכום ההשקעה המבוקש להשקעה.

קבלת אישור על השלמת ההשקעה בהצלחה, והפיכה לבעלי מניות בחברה.

שמירת קשר רציף עם החברה ועם יזמי החברה באמצעות הפלטפורמה.

הרשמה
הרשמה
בחינה
בחינה
בחירה
בחירה
החלטה
החלטה
הצלחה
הצלחה
שמירת קשר
שמירת קשר

 

עבור יזמים

הרשמה לאתר Together ללא כל התחייבות.

תיאור המיזם, הצוות המוביל והפוטנציאל העסקי.

פגישה עם וועדת ההשקעות של Together בה תציגו בהרחבה את המיזם.

בדיקת המיזם על ידי צוות Together וצוות מקצועי ומיומן הרלוונטי לכל חברה.

קביעת יעדי הגיוס של הקמפיין ובכלל זה סכום הגיוס, שווי הגיוס ותקופתו וחתימת מסמכי הגיוס.

הצגת החברה למשקיעים מובילים כשלב מקדים לקמפיין והעלאת קמפיין מימון ההמונים באתר Together.

 

הרשמה
הרשמה
תיאור
תיאור
פגישה
פגישה
בדיקה
בדיקה
חתימה
חתימה
הקמפיין
הקמפיין