מה אתה מעדיף?
עסקת נדל"ן יזמית בניו-יורק
עסקת נדל"ן תזרימית בגרמניה
שנתיים
תקופת השקעה
5 שנים
50,000$
סף השקעה
10,000€
ניו יורק
מיקום
גלזן-קירשן
יזמית
סוג השקעה
תזרימית
שותפות
אופי בעלות
שותפות

השאירו פרטים ונחזור בהקדם או חייגו עכשיו: 072-3944924

    * יובהר, כי ההזמנה לבצע השקעה כמפורט במסמך זה, אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור. רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ופיקוח על-ידי רשות ניירות ערך. בנוסף יובהר, כי ההשקעה כוללת השקעה בניירות ערך של חברות נדל”ן בחו”ל’ הכוללות היבטי מס שונים למשקיעים, ועל כן מומלץ להתייעץ עם יועצי מס, בנוגע להלשכות המס העלולות לנבוע כתוצאה מההשקעה.