השלמת פרטים אישיים

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר
  • שלב 1 מתוך 4 פתיחת חשבון
  • שלב 2 מתוך 4 השלמת פרטים אישיים
  • שלב 3 מתוך 4 וידוא פרטי השקעה
  • שלב 4 מתוך 4 פרטי תשלום

פרטים אישיים

כתובת מלאה

* שדה חובה

אישורים

* נדרש בהשקעה בסך של 10,000 ש"ח ומעלה

* אישור רו"ח נדרש רק בהשקעה של 10,000 ש"ח ומעלה

אזרחות זרה

משקיעים בעלי אזרחות או תושבות מס אמריקאיות נדרשים למלא טופס W9 של רשויות המס בארה"ב. את הטופס יש להדפיס, למלא ולאחר חתימה לשלוח לטוגדר ל-info@tgt.co.il.